Zorg voor duurzaamheid

Aangezien we deel uitmaken van een circulaire groep, streven we naar duurzame waardecreatie op lange termijn. 

 

Prioriteit voor een duurzaam beleid

AC Materials draagt maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het vaandel. Binnen de groep erkennen we de verantwoordelijkheid van bedrijven om een maatschappelijke rol op te nemen, gemeenschappen te verbinden en waarde te creëren voor alle stakeholders.

Lees onze beleidsverklaring

We behoren tot een circulaire group

Circulair ondernemen zit in het DNA van Square GroupAclagro staat als aannemer in voor afbraak, saneringswerken en reiniging van vervuilde gronden. Al van bij de oprichting zetten we in op recyclage en hergebruik van afvalstromen uit de bouwsector. Via onze recyclagecentra van AC Materials herwinnen we deze afvalstromen en zorgen we dat 99% kan worden hergebruikt als secundaire grondstoffen in onze andere entiteiten. Met Oryx Projects faciliteren we daarnaast ook de herontwikkeling van brownfields en via de terminals van DD Shipping voorzien we zoveel mogelijk in transport over water. Zo houden we, binnen onze groep, de cirkel gesloten.

Onze initiatieven

Hoe weerspiegelt ons duurzaamheidsbeleid zich in de praktijk? Een greep uit onze initiatieven geeft een goed idee van onze constante inspanningen om de impact van onze activiteiten op het milieu maximaal te reduceren.

  • Actieve participant en ondertekenaar van het Vlaams Betonakkoord ‘om circulair en groen beton een boost te geven’ (meer info)
  • Inzetten op R&D in de eigen ontwikkeling en partnerships met universiteiten 
  • Nullozer statuut
  • Investeren in een duurzaam machinepark en elektrische vloot
  • Treffen van maatregelen rond productiesites voor geluid en stof om de kwaliteit van de omgeving te bewaken