Tijdelijke opslag van gronden (TOP)

Voir les flux que nous recevons

Tijdelijke Opslagplaats

TOP staat voor ‘Tijdelijke Opslagplaats’. Klanten kunnen er terecht met al hun niet-verontreinigde uitgegraven grond en dit volgens de principes van het VLAREBO. Na verwerking worden de meeste van de aangevoerde partijen gebruikt voor de productie van bouwtechnische bodem, een verantwoord alternatief voor traditionele zandwinningsproducten. Op onze TOP verkopen we ook teelaarde.