Recyclage bouw- en slooppuin

Gespecialiseerd in de recyclage van bouw- en slooppuin

AC Materials is gespecialiseerd in de recyclage van bouw- en slooppuin afkomstig van diverse afbraak- en wegenbouwwerken. Op al onze sites aanvaarden we zowel puin met Laag Milieu Risico Profiel (LMRP) als puin met Hoog Milieu Risico Profiel (HMRP). Het puin wordt door een performante breek- en zeefinstallatie verwerkt tot secundaire grondstoffen (puingranulaten).

Het gebroken hoogwaardig betongranulaat, menggranulaat, asfaltgranulaat en/of brekerzeefzand wordt vervolgens toegepast als funderingsmateriaal in de bouw. Het wordt ook gebruikt als basisgrondstof voor de aanmaak van stortklaar beton en van gestabiliseerde producten in de mengcentrale.

Vrijwaring van het milieu

Met dit productieproces draagt AC Materials letterlijk zijn steentje bij aan de vrijwaring van het milieu en onze leefomgeving. Het bouw- en slooppuin krijgt immers een meerwaarde als vervangmiddel voor de natuurlijke grondstoffen die anders voor gelijkaardige doeleinden moeten ontgonnen worden. Onze klanten krijgen bovendien de gelegenheid om geladen aan te voeren met puin en te vertrekken met ofwel granulaten ofwel mengsels. Hierdoor kunnen nutteloze en extra belastende vrachtwagenkilometers maximaal vermeden worden.

Bekijk hier voor welke afvalstoffen je bij ons terechtkan

Vind hier een overzicht van de afvalstoffen die wij accepteren. Zo kun je snel en gemakkelijk bepalen welk afval je bij ons kunt inleveren en wat de specifieke voorwaarden daarvoor zijn.

Bekijk de stromen die wij ontvangen