Producten

Wij aanvaarden

Niet verontreinigde gronden

Op onze TOP verwerken we niet-verontreinigde uitgegraven gronden en dit volgens de principes van het VLAREBO. Na verwerking worden de meeste van de aangevoerde partijen gebruikt voor de productie van bouwtechnische bodem, een verantwoord alternatief voor traditionele zandwinningproducten. We verkopen er ook teelaarde.